top of page
Hållbar affärsutveckling och säljarbete

Hållbar affärsutveckling
 

& LTV (Life time value)

Hållbart säljarbete och life time value (LTV) är två viktiga begrepp inom försäljning. Hållbart säljarbete handlar om att skapa långsiktiga och hållbara förhållanden med kunder och partners, medan LTV är ett mått på den totala värdet som en kund förväntas att generera under sin livstid som kund.
 

En hållbar säljstrategi innebär att ta hänsyn till både ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer i alla försäljningsbeslut. Detta kan innebära att erbjuda lösningar som är både lönsamma och hållbara för både kunder och företag.

Genom att bygga långsiktiga och tillitsfulla relationer med kunder kan företag skapa en mer stabil och lönsam verksamhet.

 

LTV är ett viktigt verktyg för att förstå det totala värdet av en kund. Genom att räkna ut LTV kan företag avgöra hur mycket de bör investera i att få och behålla kunder.

Det hjälper också företag att förstå vilka kunder som är mest lönsamma och hur de bäst kan investera sina resurser för att få högsta möjliga avkastning.

 

Genom att kombinera hållbart digitalt säljarbete med en förståelse för LTV kan företag skapa en lönsam och hållbar försäljningsstrategi.

 

De kan erbjuda lösningar som är både lönsamma och hållbara för kunder och samtidigt investera i de kunder som förväntas generera högsta möjliga värde under sin livstid som kunder.

bottom of page