top of page

När passar det att ta in en konsult?

 

Digital Affärsutveckling

 • Veta varför jag ska använda mig av LinkedIn

 • Få mina B2B-säljare att boka fler möten digitalt

 • Utbilda säljare  till att bli ambassadörer 

 • Implementera effektiva säljprocesser

 • Automatisera säljarbetet

 • Öka lönsamheten och dra ner på onödiga kostnader 

 • Nå säljmål nästa år/Få mina kollegor att nå sina säljmål nästa år. 


Digital Employer branding

 • Veta hur jag ska använda mig av LinkedIn

 • Få verktyg att dela en gemensam vision digitalt

 • Utbilda anställda  till att bli digitala ambassadörer 

 • Rekrytera rätt medarbetare 

 • Vara en attraktiv arbetsgivare


Har du svarat JA på några av punkterna här ovan passar min kompetens som handen i handsken för ett uppdrag. Är svaret JA på en av punkterna kan jag skräddarsy en utbildning till just dig & ditt bolag.

bottom of page