top of page
Lyckliga vänner

Mer om Social Selling
 

Vad är Digital Social selling?

Konsultverksamhet med ett syfte
 

Digital social selling är en metod för företag att använda digitala plattformar, som sociala medier, för att identifiera och nå ut till potentiella kunder/medarbetare. Det handlar om att bygga relationer med kunder genom att dela intressant innehåll i flödet samt erbjuda värdefull information och tjänster.


Genom att använda sociala medier som LinkedIn kan företag skapa en personlig kontakt med sina kunder och bygga långsiktiga affärsrelationer. De kan också använda verktyg som social listening och social CRM för att samla in data om sina kunder och förstå deras behov och intressen.
 

Det är viktigt att komma ihåg att digital social selling inte handlar om att sälja direkt till kunder utan snarare att skapa en relation med dem och erbjuda värdefullt innehåll. Genom att göra detta kan företag skapa en lojal kundbas och öka sin försäljning/rekrytering på lång sikt.
 

Varför ska du utbilda dina medarbetare till ambassadörer?

Olivia Petersson

Det finns flera skäl till varför det är viktigt att utbilda dina säljare till Digitala Social Selling ambassadörer:

 1. Öka kundlojaliteten: När säljare är väl förberedda och kan uttrycka företagets värderingar och budskap på ett övertygande sätt, kan det leda till ökad kundlojalitet och öka chansen för upprepade affärer.

 2. Öka försäljningen: Ambassadörer som är väl förberedda och kan presentera företaget och dess produkter/tjänster på ett övertygande sätt kan öka chansen för försäljning och hjälpa till att skapa nya affärsmöjligheter.

 3. Bygga ett positivt varumärke: När säljare är väl förberedda och kan representera företaget på ett positivt sätt kan det hjälpa till att bygga ett positivt varumärke och öka företagets synlighet. 

  Vill du få hjälp med att utbilda dina säljare?

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
CB8881EB-CB67-4956-9D94-35B0544D6933.JPG
IMG_3287.jpg

Utveckla dina säljares digitala förmågor

 Utbildning av säljare till ambassadörer kan också hjälpa till att utveckla deras förmågor inom kommunikation, presentation och försäljning, vilket kan leda till bättre prestationer och karriärmöjligheter.

Varför ska man använda Digital Social Selling?

Det finns flera skäl till varför man ska använda digital social selling

 1. Nå en större publik: Genom att använda digitala plattformar som sociala medier kan företag nå en större publik än vad som är möjligt genom traditionella försäljningskanaler.

 2. Bygga långsiktiga relationer: Digital social selling ger möjlighet att bygga personliga relationer med kunder genom att delta i online-samtal och erbjuda värdefull information och tjänster.

 3. Samla in data om kunderna: Verktyg som social listening och social CRM ger möjlighet att samla in data om kundernas intressen och behov för att kunna skräddarsy erbjudanden och marknadsföring.

 4. Öka försäljningen: Genom att bygga relationer med kunder och förstå deras behov kan företag öka sin försäljning på lång sikt.

 5. Hålla jämna steg med konkurrenterna: Digital social selling är en viktig del av att vara konkurrenskraftig i en alltmer digital värld där kunderna förväntar sig att företag ska vara närvarande på digitala plattformar.

Fördelar med Marketing Automation

Marketing automation är en digital säljteknik som används för att automatisera sälj & marknadsföringsprocesser samt öka lönsamhet och effektivitet.

 Det ger företag möjlighet att skapa ett mervärde genom att effektivt hantera och automatisera uppgifter såsom e-postutskick, sociala medier, innehållsmarknadsföring och kundsegmentering.

En av de största fördelarna med marketing automation är att det sparar tid och minskar manuella arbetsuppgifter, vilket ger marknadsförare mer tid att fokusera på strategiska och kreativa uppgifter.

 

Det gör det också möjligt att skapa mer personlig och relevant marknadsföring genom att segmentera målgrupper och anpassa budskapen efter dem.

Marketing automation även möjliggör att företag kan följa kundens resa från lead till köp, vilket gör det möjligt att identifiera bottnar och optimera marknadsföringsinsatser.

 

Det gör det också möjligt att mäta och analysera resultaten av marknadsföringsinsatserna, vilket gör det enkelt att se vilka metoder som fungerar bäst och gör det möjligt att justera strategier för att få bästa möjliga resultat.

Sammantaget ger marketing automation företag möjlighet att skapa ett mervärde genom att effektivt hantera marknadsföringsprocesser, öka lönsamhet och effektivitet, samt möjliggör mer personlig och relevant marknadsföring.

bottom of page